Book-about-Bun-Fai-only

หนังสือเกี่ยวกับประเพณี บุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ นับว่าเป็นอีกประเพณีที่สำคัญมากของชาวอีสาน เป็นประเพณีที่สอดแทรกด้วยเรื่องของความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาต่อสิ่งที่มองไม่เห็น อีกทั้งยังเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวอีสานด้วย ใครที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องราวดังกล่าวเรามีหนังสือแนะนำเกี่ยวกับประเพณีนี้ให้ไปลองค้นหามาอ่านกันดังนี้

ท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน

เล่มนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเก่ามาก อาจจะต้องหาอ่านจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เนื้อหาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของงานบุญบั้งไฟตามความเชื่อของคนในพื้นที่ อีกทั้งผู้เขียนยังมีการวิเคราะห์ตีความหมายของการสร้างบั้งไฟ ลวดลายบนบั้งไฟ ตามหลักมานุษยวิทยาอีกด้วย เป็นงานวิชาการค่อนข้างเข้มข้นทีเดียว

ผู้ไทยบุญบั้งไฟตะไลล้านปลอดเหล้า

การจัดงานบุญ งานรื่นเริงอย่างงานบุญบั้งไฟนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละพื้นที่ต้องมีเรื่องของเหล้า น้ำเมา เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ผลก็คือทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตก็มี ทำให้หน่วยงานรณรงค์ปลอดเหล้าอย่าง สสส. ออกมาทำแคมเปญรณรงค์จัดงานรื่นเริงแบบปลอดเหล้า หนึ่งในนั้นก็คืองานบุญบั้งไฟ หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของการลงพื้นที่ของ สสส. ที่ช่วยกันกับคนในชุมชนเพื่อทำให้งานบุญบั้งไฟไม่มีเหล้า ไม่มีน้ำเมา และให้ทุกคนสนุกสนานตามประเพณีบุญบั้งไฟอย่างแท้จริง ถือว่าเป็นหนังสือที่แสดงตัวอย่างได้ชัดเจนและน่าจะนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาก

บุญบั้งไฟยโสธร

บุญบั้งไฟหากจะไปดูให้ถึงต้นกำเนิด ถึงแก่นของประเพณีนี้ต้องที่ไหน คำตอบก็คือ จังหวัดยโสธร ที่นี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการจัดงานบุญบั้งไฟที่ใหญ่สุดของภาคอีสาน ทั้งบั้งไฟ ขบวนแห่ การร่ายรำ การตกแต่งบั้งไฟนี่คือที่สุดของจริง หนังสือชื่อ่ว่า บุญบั้งไฟยโสธร จะนำเรื่องราวประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือก ทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้อย่างถึงแก่นจนอยากจะเก็บกระเป๋าไปดูงานนี้ให้กับตาสักครั้งเลย

บุญบั้งไฟ

อีกหนึ่งเล่มที่ต้องใช้คำว่า เก่ามาก ชื่อว่า บุญบั้งไฟ หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของประเพณีบุญบั้งไฟไว้ได้อย่างละเอียดมากเล่มหนึ่ง เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับบุญบั้งไฟ การสร้างบั้งไฟ วิธีการขั้นตอน การจุดบั้งไฟ การจัดงานบุญเดือนหกว่ามีขั้นตอนวิธีการ รายละเอียดอย่างไร การเซิ้งบั้งไฟ และ ผลของการจัดงานบุญบั้งไฟเป็นอย่างไร เป็นงานเขียนเชิงวิชาการที่อ่านได้เพลินจนจบเล่ม ใครสนใจงานบุญบั้งไฟก็ลองไปสืบค้นหาอ่านกันได้

About the author: admin